Gode og sammenhængende forløb for borgerne afhænger i høj grad af medarbejdere og lederes samarbejde og koordination på tværs. Det tværgående samarbejde er en vigtig ledelsesopgave – hvordan arbejder du med din tværgående ledelsesopgave?

Mange ledere og medarbejdere gør en stor forskel, når de rækker ud til andre enheder og bygger broer og skaber sammenhæng. Men det er ikke altid, at det går så let eller at det vigtige ledelsesarbejde får prioritet.
Måske oplever du, som flere andre ledere, at din tid og opmærksomhed mest går på at håndtere udfordringer i din egen afdeling. Din tværgående ledelsesopgave kommer til at stå i baggrunden, og du får ikke prioriteret den i den grad, du kunne ønske og som der er behov for. Ikke desto mindre er rigtig mange af aktiviteterne i en afdeling forbundet med andre afdelinger – på tværs inden for det enkelte hospital eller specialområde, på tværs af disse enheder og på tværs af sektorer.

Udover at det er nødvendigt, at vi bliver bedre til at styrke tværgående samarbejder og skabe bedre sammenhæng for borgerne, så ligger der løsninger og muligheder gemt i de tværgående samarbejder.

Der er flere muligheder for at blive klædt godt på til ledelse af det tværgående samarbejde:

 • Tværgående ledelse – kort og godt om teori og praksis:
  1/2 dags workshop, der giver en introduktion til de vigtigste elementer i tværgående ledelse og nogle modeller og redskaber, der kan styrke samarbejdet på tværs. Målgruppen er medarbejdere og ledere, der vil styrke det tværgående samarbejde. Tilmelding her: (Link)

 

 • LEOS (Ledelse af organisatorisk sammenhæng) – Tag et kæmpe skridt frem i ledelse af det tværgående samarbejde:
  Et ledelsestræningsforløb på fire dage, hvor du kan få viden og redskaber til det tværgående ledelsesarbejde.
  Ledelse af organisatorisk sammenhæng er målrettet det at skabe bedre organisatorisk sammenhæng mellem enheder, der har en fælles opgave og er gensidigt afhængige i forhold til at sikre gode forløb for borgerne. Det har den største effekt, hvis du tager din ledelsesmakker(e) under armen og inviterer en central tværgående samarbejdspartner med. På den måde kan I få den samme viden og få værdifuld tid sammen til at arbejde konkret med den fælles tværgående opgave. Forløbet bygger på et samarbejde med Kronprins Frederiks Center for offentlig ledelse og har en forskningsdokumenteret effekt.
  Målgruppen er ledere af medarbejdere og ledere af ledere. Tilmelding her: (link)

 

 • Tværgående indsats i afdelingen – skræddersyet forløb med viden, redskaber og konkret arbejde med det tværgående samarbejde:
  Forløbet er målrettet afdelinger, der ønsker at sætte strøm til det tværgående samarbejde og samtidig ønsker at få hjælp, viden og redskaber til arbejdet. Gennem forløbet kan både medarbejdere og ledere blive klædt på sammen og få fælles greb om det tværgående samarbejde. Hvis I ønsker at rekvirere sådan et forløb, så skriv en mail til vores visitation: Vicekontorchef Kasper Bjørn - kaspbjoe@rm.dk

Du kan læse mere om forsknings- og udviklingsprojektet som handlede om, at skabe mere sammenhængende patientforløb her.