2. At etablere rammer for samarbejdet
Den anden komponent er at etablere rammer for samarbejdet, det vil sige få de relevante parter inviteret, så man i fællesskab kan identificere de temaer, der skal udvikles.

Overvej følgende i forberedelsen af hvordan I organiserer og tilrettelægger det indledende samarbejde?

 • Hvem inviterer hvem, til hvad, hvornår og med hvilket formål?
 • Hvordan inviterer vi, så samarbejdspartnerne finder samarbejdet meningsfuldt og motiverende at bruge ressourcer på i en travl hverdag med mange konkurrerende dagsordner?
 • Hvordan inviterer vi, så de opfatter det konstruktivt og ikke som en kritik og indblanding i deres daglige drift?
 • Hvordan bliver det en kærkommen lejlighed for dem, til at få forbedret egne og fælles udfordringer i forhold til patientforløbene?

Forbered mødet(r)

 • Hvordan skal ”bordplanen” være, hvem er vært? hvordan skal mødes forløbe
 • Tilrettelæg en proces hvor I afdækker og indkredser: Hvor I hver især ser udfordringer? Hvad er allerede fint forbundet? Hvad er jeres fælles fokus fremover? Hvilke temaer skal I arbejde med?
 • Involver med fordel patienter og pårørende samt nøglepersoner fra de relevante samarbejdspartnere i dette arbejde.
 • Benyt evt. konsulent til at facilitere mødet/møderne

Etabler rammer for det kliniske arbejde, der skal forbindes
Når temaer er identificeret og prioriteret, beslutter I i fællesskab: Hvad er det, der skal til for at forbinde det kliniske arbejde på tværs? Herefter almindelige opmærksomhedspunkter for implementeringsarbejde:

 • Fælles overblik over indsats og tydelig arbejdsfordeling
 • Rammer og retning for arbejdsgrupper og fora
 • Rammer og retning i egen enhed
 • Organisering af løbende opfølgningsmøder på tværs – med hvem, hvornår, hvad, aftaler
 • Strategi for formidling