1. At se opgaven og forstå behovet for sammenhæng
Start i eget regi, og analyser, hvor det giver mest mening at sætte ind:

Hvordan hænger vores arbejde sammen med andres?

 • Hvilke andre funktioner/enheder er vores kernearbejde afhængigt af, og hvem er afhængige af os?
 • Hvilke organisatoriske samarbejdsflader har vi?
 • Hvilke kliniske relationer har vi til andre parter?
 • Hvordan ser deres kerneopgave ud?
 • Hvordan hænger samarbejdet mellem disse aktører sammen?

 

Hvad har vi af erfaringer fra hverdagen?

 • Hvilke komplicerede patientforløb fylder meget hos personalet?
 • Hvad kræver oftest skræddersyede løsninger?
 • Hvad hører vi fra patienter og pårørende?
 • Hvad hører vi især fra samarbejdspartnere?

Hvor er sammenhængsudfordringen størst? (tegn evt. patientens vej)

 • Hvor er opgaven med at skabe sammenhængende patientforløb mest udfordrende for os?
 • Hvor er der eventuelt huller, overlap eller knaster i samarbejdet?
 • Hvilken population af patienter er det vigtigst, at vi først sætter fokus på?
 • Hvad kendetegner det kliniske arbejde med denne gruppe patienter?
 • Er der noget særligt ved disse patienter, som vanskeliggør deres forløb?

Hvad har vi brug for af data?

 • Hvor mange patienter drejer det sig om?
 • Er der indikatorer på problemer i undersøgelser af patienttilfredshed, utilsigtede hændelser og lignende?
 • Hvem skal vi styrke samarbejdet med?
 • Hvilket samarbejde med eksisterende partnere har vi brug for at revitalisere eller forny?
 • Hvilke nye skal vi investere i at opdyrke?
 • Hvilke ledelsesniveauer i organisationen skal inviteres ind?

Hvem skal vi styrke samarbejdet med?

 • Hvilket samarbejde med eksisterende partnere har vi brug for at revitalisere eller forny?
 • Hvilke nye skal vi investere i at opdyrke?
 • Hvilke ledelsesniveauer i organisationen skal inviteres ind?

Herefter er I klar til at invitere samarbejdspartnere