3. At styrke de professionelle relationer på tværs

Relationelle forhold har betydning i ledelse på tværs: Det kan let lyde som en banal pointe om god kommunikation. Det er det langt fra i praksis. Arbejdet med at styrke de professionelle relationer handler især om, hvordan man ledelsesmæssigt kan støtte og anerkende det relationelle arbejde, både som rollemodel og det at give det organisatorisk opmærksomhed. Her nogle gennemgående erfaringer og opmærksomhedspunkter fra projektet:

  • At være bevidst om egen tilgang til samarbejdet og tilstræbe åbenhed og ordentlighed i de signaler, man sender, f.eks. at have en imødekommende og hjælpsom attitude ved at sige: Det skal vi lige have kigget på eller - Hvordan kan vi gøre det nemt for jer at arbejde sammen med os?
  • At holde fokus på fakta og på det der konkret giver mening for personale og de fælles patienter.
  • At være opmærksom på, at I også i sproget er inkluderende, det vil sige, at I går til det fælles ansvar med en vi-indstilling – både som rollemodel på tværs og i egen afdeling.
  • At prioritere møder ansigt til ansigt, særligt når samarbejdet er nyt, er svært eller rummer en potentiel konflikt.
  • At tænke strategisk over relationsdannelse (hvem skal sættes sammen?) og skabe rammer for, at relationer kan opstå og styrkes i klinikken. Det kan f.eks. være via fælles undervisning eller andre aktiviteter.
  • At være vedholdende i samarbejdet – på en venlig og insisterende måde.
  • At være opmærksom på den anden enhed eller afdelings perspektiv, f.eks. ved nysgerrigt at spørge til hinandens oplevelse af samarbejdet.