At have en god netværksgruppe kan i vid udstrækning være understøttende for faglig og personlig udvikling. Selvom sparring og opgaveløsninger på jobbet kan være givende, så vil det at mødes uden for den normale drift og dermed skabe et rum til refleksion give helt nye og udviklende perspektiver.

Formålet er styrkelsen af kompetencer, ved at give mulighed for vidensdeling, erfaringsudveksling og personlige relationer. Det er ofte afgørende for en netværksgruppes success, at der laves en fælles forventningsafstemning.

Vi tilbyder hjælp til opstart af nye netværksgrupper, samt inspiration til allerede opstartede netværksgrupper i form af processer og værktøjer.