Som koordinator trives jeg med opgaver, der kræver samarbejde på kryds og tværs – både med kolleger, ledelsen, interne og eksterne samarbejdspartnere. Det giver mig god energi, når vi sammen lykkes og finder gode veje. Koordinering, planlægning, konkretisering og handling falder mig naturligt - særligt i samarbejder.

Samtidig finder jeg god energi i at fordybe mig i mit eget stof, arbejde selvstændigt og selvledende – organisere og skabe systemer, der får arbejdsdagen til at glide agilt og effektivt.

Alt understøtter udviklingen af mig, samspillet med andre og opgaveløsningen.

I Koncern HR, Udvikling varetager jeg administrative drifts-, forløbs- og projektopgaver, samt konferenceplanlægning. Jeg tager del i afdelingens kommunikationsopgaver (hjemmeside, publikationer, dagsordenspunkter til udvalg m.m.), samt grafisk opsætning.

Min baggrund
Jeg har flere års erfaring med administrative opgaver inden for politisk drevne organisationer – henholdsvis amt, kommune og nu region. Opgavetyperne har bevæget og udviklet sig meget, og jeg har gennem årene været omkring bl.a. juridiske, økonomiske, tekniske og udviklingsrettede funktioner.