Jeg fokuserer på at bidrage til at gøre en værdifuld forskel for dem vi som Koncern HR, Udvikling er sat i verden for: Afdelinger, ledere, medarbejdere, som igen er sat i verden for borgerne og samfundet som helhed.

Den fælles opgave – et godt, sikkert og velfungerende sundhedsvæsen – vil altid være formålet og målet.

Mit fokus er at være med til at skabe motivation for samt mod til forandringer og udvikling.  Nogle gange er behov for udvikling afledt af at noget er blevet svært og komplekst at komme videre i. Andre gange er der rum for at løfte blikket i det der allerede fungerer og få nye idéer til forfinelse og innovation.

Ledelse og organisation
Gennem snart 25 års virke som organisations- og ledelseskonsulent er jeg altid blevet fascineret af hvad mennesker kan udvirke og forandre både individuelt og særligt i grupper. I arbejdsgrupper, ledergrupper og teams er der muligheder for at 2+2 bliver 5. Der er også muligheder for det modsatte – at dynamiske, relationelle forhold bliver besværlige eller hindrende for den gode udvikling. Her har jeg erfaringer og greb til at vende det besværlige til noget gruppen sammen kan vokse af – og levere bedre opgaveløsning sammen.

Ledelse i Region Midtjylland
Størstedelen af de opgaver jeg løser er rettet til ledere i Region Midtjylland. Enten på lederudviklingsforløbene Sirius og Kilimanjaro eller i afdelingsinterne forløb, hvor jeg hjælper med at afdelingsledelse stiller skarpt på egen ledelse og deres fælles ledelse sammen med funktionsledere. Det har altid min opmærksomhed at understøtte det samlede ledelsessystem

både når der efterspørges individuel ledersparring og når der ønskes intervention i forhold til den samlede ledelsesgruppe. Jeg søger at understøtte lederes og ledelsesgruppers bestræbelser på at sikre trivsel og gode rammer for medarbejderne.

Behovet for sammenhæng omkring borgeren og patienten kalder på koordinering og ledelse på tværs af 'siloer' og sektorer. Jeg søger at bringe det tværgående perspektiv i spil i lederes konkret praksis.

Min tilgang som konsulent
Jeg møder mennesker i øjenhøjde, der hvor de er, med empati og indlevelse som også gør det muligt at tale om sårbare ting. Jeg er tillidsvækkende og god til at hjælpe med at gøre det komplekse simpelt når situationen kalder på det – og på den anden side løfte det enkle hverdagsoplevede til refleksioner på et meta-niveau, når det er det, der skal til for at skabe bevægelse og ændringer. Jeg er tillidsskabende og god til at få mennesker til at lytte til hinanden og at lytte efter - både i forhold til andre og også at lytte efter i sig selv og tage sin egen autoritet.

Jeg har analytisk tæft og er trænet i at se problemstillinger fra flere hierarkiske positioner hvilket også gør mig til en god 'oversætter' og en der kan hjælpe med at give indsigt og perspektiv.

Min baggrund
Har snart 25 år i bagagen som organisations- og ledelseskonsulent fra flere forskellige organisationer; Aarhus Amt, private konsulentfirmaer, selvstændig og nu Koncern HR Udvikling siden januar 2016. Jeg har derfor erfaring med organisationsudviklingsforløb, ledelsesudvikling, arbejdspladsudvikling, konfliktmediering, individuelle forløb mm i både private og offentlige virksomheder. Gennem de sidste 20 år her jeg efteruddannet mig indenfor gruppedynamiske processer både i internationale sammenhænge og i DK.

Organisationskonsulent

 

Kontaktoplysninger: 
Telefon: 2910 4987
E-mail: benanr@rm.dk

Adresse:
Olof Palmes Allé 32 2. sal,
8200 Århus N