Jeg har mange års erfaring med opgaver inden for økonomi og administration. Det er især økonomiopgaver, som jeg brænder for og mange års erfaring har givet mig en solid økonomisk baggrund og kompetencer der gør, at jeg kan løse stort set alle opgaver inden for økonomi i en offentlig virksomhed.
Mine personlige kompetencer er ansvarlighed, ordentlighed, loyal, fleksibel, stabil og sikker drift.

Mine væsentligste opgaver er: Udarbejdelse af budgetter, løbende opfølgning af afdelingens økonomi og aktiviteter, takstberegninger, regnskab, udarbejdelse af regnskabsinstruks samt andre værktøjer til økonomistyring.
Hertil kommer løbende driftsopgaver, kontering og betaling af afdelingens udgifter. Opfølgning på afdelingens indtægter. Jeg afregner udlæg, time- og dagpenge og øvrige udgifter.

Jeg har deltaget i en række kurser og videreuddannelsesforløb inden for offentlig administration samt gennemført to diplomstudier inden for budget, regnskab, økonomistyring, løn og IT.