Min drivkraft i mit arbejde er at medvirke til at skabe sunde mennesker og sunde organisationer, hvor sundhed for mig er "at have en oplevelse af kontrol over egen livssituation". Derfor sætter jeg lys på handlemuligheder og handlekraft i min tilgang og på forholdet mellem system og individ. Gunnar Hjelholt den første danske socialpsykolog betragtning " Det overgribende hierarki. Er det virkeligt nødvendigt" er et opmærksomhedspunkt, hvis vi skal trives og løfte sammen,

Min opgave og rolle
Organisationer og arbejdspladser udvikler sig gennem det enkelte menneskes bevægelse, der ved at tage del, stå frem og stå ved flytter både sig selv og den anden. Det er i det konkrete møde og det konkrete samspil om vores fælles opgave, vi flytter os. Nuet er mulighedsrummet for ændring.. Min opgave og min rolle er at holde dette rum et stykke tid, så udvikling kan ske.

Som konsulent har jeg en konstruktiv og fremadrettet tilgang til opgaver. Jeg er optaget at sætte værende ressourcer i spil og bringe personlige, relationelle og organisatoriske forhindringer og barrierer frem i lyset så der kan ske reel bevægelse. Jeg vil opleves som en engageret partner, der er nysgerrig og har fokus på skabe og holde håb, så I kan nå de mål I sætter.. Jeg bruger de følelser og reaktioner der er i momentet for at skabe indsigt og udsigt. Jeg tilstræber at skabe tillid og tryghed i mine relationer og gør mig umage for at skabe gennemsigtighed i min kontakt og mine interventioner.

Min baggrund
Jeg er uddannet psykolog og har +20 års erfaring indenfor det arbejds- og organisationspsykologiske felt fra store offentlige organisationer som Post Danmark, Post Nord og Forsvaret. Mine erfaringer omfatter strategisk arbejde med udvikling af psykisk arbejdsmiljø og sundhed, organisations og ledelsesudvikling, udvikling og implementering af teamstrukturer. Parallelt med strategiske indsatser har jeg altid prioriteret og fundet det essentielt også at løse opgaver relateret til praksis. Jeg har solid erfaring med områder som teamudvikling, konflikthåndtering, mobning, stress, arbejdsglæde og trivsel herunder aktivering af og arbejdet ind i virksomhedernes samarbejdssystem. I Region Midtjylland har jeg især været involveret i udvikling af MED systemet, konflikthåndtering, stress og trivsel, håndtering af organisationsforandringer, ledelsesparring og coaching.