Jeg er optaget af SPILD. Spild af tid, spild af ressourcer og spild af gode muligheder. Det giver mening for mig at arbejde for at minimere spild. Jeg er også optaget af NYTTE. Når det vi gør i det store fællesskab – sammen - nytter noget. Når den enkelte får mulighed for at gøre nytte gennem sit daglige arbejde. Spild og nytte er vigtige drivkræfter for mit virke som organisationskonsulent i Region Midtjylland.

Organisationer der virker
Jeg ønsker at bidrage til, at organisationerne i Region Midtjylland virker og skaber effekter for borgere og samfund. Det er vigtigt for mig at understøtte, at der bedrives god ledelse og styring i regionens enheder. God ledelse og styring, der kommer af at have et fælles udgangspunkt med klarhed omkring formål og kerneopgave og en tydelig retning, som giver mening og motivation. Jeg er optaget af, at der kommer handling bag ordene i form af målsætninger og handleplaner eller sund fornuft og pragmatiske løsninger, der virker for de ledere og medarbejdere, som skal gå vejen - sammen. 

Mennesker der lykkes
Min største arbejdsglæde er at se mennesker, der lykkes med det, de ønsker, skal og vil. Andres succes er min succes. Jeg møder ledere og medarbejdere med stor indlevelse og nysgerrighed. Jeg er optaget af at finde og udfolde den enkeltes og gruppers potentiale. Jeg har stor tro på og tillid til, at mennesker gør det bedste, de kan. Og at man med en hånd i ryggen og ved at blive set og forstået kan meget mere.

Baggrund
Jeg er uddannet cand.negot (international business) fra Syddansk Universitet og efteruddannet i strategi & ledelse på Aarhus Universitet (HD-O). Jeg har mit arbejdsmæssige fundament som medarbejder og leder indenfor revision, marketing, salg, forretningsudvikling og it i private virksomheder. Det er naturligt for mig at trække på det forretnings-, kunde- og resultatorienterede, når opgaverne kalder på det. Jeg har i 5 år udviklet og arbejdet med test- og profilværktøjer og er optaget af adfærd- og kompetencevurdering, som jeg især bruger til rekruttering og ledersparring. Jeg er en erfaren coach og procesfacilitator.