Det, jeg tror og står på i mit virke i Region Midtjylland, er elementer af lang tids arbejde med udvikling, processer og facilitering, samt min brede interesse for felter som ny teknologi, naturen og menneskets trang til at fordre skønhed og kunst.

Og levet liv. I flere virkeligheder. Og mange verdener.

Derudover tror jeg på, at vi kan revitalisere og rehumanisere vores velfærdssamfund, og at løftestangen er involvering, inddragelse, kreativitet  og vores evne som ansatte i Region Midtjylland til at udfordre gængse, lette løsninger konstant. Altid med empati.

Jeg tror på, at energi, spørgsmål, formål, skønhed og bevægelighed kan udrette meget.

Når disse egenskaber og kvaliteter opstår i relationerne med og mellem mennesker, så kan vi bevæge de systemer, der har brug for det, mod noget bedre, lettere og smukkere.

Jeg tror på at være i tjeneste af andre mennesker, og at relationerne mellem mig og opdragene i det spektrum kan udvikles hurtigere og dybere end som oftest. Jeg tænker ofte på de grundlæggende spørgsmål, de fleste har som baggrundstæppe til deres indgang i relationer nemlig: ser du mig og min verden?

Forbindelse mellem os mennesker er ikke baseret på, hvor meget tid vi bruger med nogen, eller hvad vi gør med dem. Forbindelsen er altid baseret på kvaliteten af tilstedeværelsen, og hvor meget humor der er tilstede.

Jeg tror på, vi kan meget mere, end vi enten viser eller går og tror. Jeg tror på, at vi kan fremelske og ryste kapaciteter, og at vi oftest bare kan se andre steder hen, end der hvor vi plejer.

Jeg tror på hånd og ånd i ét, at det at skabe perspektiver for forandringsprocesser og samtidigt stå lige ved siden af dem, der skal gøre det og vise dem hvordan, kan give mere lyst, mere energi og håb.

Jeg ved, jeg fungerer bedst, når jeg er menneske blandt mennesker, og når letheden til dybden ikke bare skinner, men stråler igennem de samtaler, de fokus og relationer jeg er en del af.

Jeg tror på at bevæge systemer og på selv blive bevæget i processen.

Jeg elsker at nå i mål og lede efter den bedste proces på et givent tidspunkt, til en helt speciel gruppe, med et bestemt formål.

Mine evner som organisationskonsulent må mine kollegaer og mine opdrag helst udtale sig om. Her skal bare nævnes, at jeg som rettesnor har det sjovt, udfordrende og beriget i mit arbejde med at støtte, skabe og skærpe ledere, medarbejderes og kollegaers vej igennem kompleksiteten i Region Midtjylland.

Og jeg bliver der, til vi er helt fremme…

Organisationskonsulent

Kontaktoplysninger: 
Telefon: 2910 6397
Mail:ouaria@rm.dk

 

Adresse:
Oluf Palmes Allé 32, 2. sal
8200 Aarhus N