Jeg har arbejdet 20 år i sundhedsvæsenet som leder og sparringspartner for afdelingsledelser, centerledelser og hospitalsledelse.
Har en systemisk tilgang til ledelse og har set vilkårene for driftsledelser i sundhedsvæsenet forandre sig radikalt de sidste årtier.
Har fokus på, hvilke krav ændringerne i rammevilkår stiller til ledelsen og er optaget af, hvordan man som ledelse kan skabe mening og retning for sig selv og kollegaer.
Jeg tror på langsomhed i problem og situationsafklaring og tværfaglig dialog og forankring som forudsætninger for holdbare løsninger og god ledelse. Og jeg arbejder helst ud fra generiske modeller for fx driftsplanlægning/driftsledelse, som jeg tænker giver overblik og systematik.