Jeg brænder i bund og grund for mennesker - for alt det der bevæger mennesker og de systemer, de begår sig i og er medskabere af. Udvikling, kommunikation, samvær og samspil i og mellem mennesker. Hvordan får man det til at lykkes og blomstre? Og hvordan kan det skabe nye muligheder og løsninger på små og store udfordringer? I det lys er det måske slet ikke så overraskende, at jeg særligt arbejder med ledelse, innovation og samskabelse med brugere.

Nysgerrighed og empati i ledelse, innovation og samskabelse
Jeg er optaget af at forstå, hvordan verden ser ud set med forskellige øjne og fra forskellige kontekster, så min tilgang til en opgave, en proces eller et projekt vil altid være drevet af en nysgerrighed og empati. Og så holder jeg af mennesker, der vil noget, og jeg tror på, at den energi, der er i og mellem mennesker, er den, der med fordel kan reflekteres over og udvikles på. Det sætter jeg i spil i innovationsprocesser, kulturprocesser, ledersparringer, undervisning i et væld af sammenhænge, på innovationsdagen, i samskabelsesprocesser, i arbejdet med netværk osv.

Min baggrund
Jeg er uddannet antropolog og vender løbende tilbage til mit udgangspunkt i den kvalitative metode og den vedholdende nysgerrighed og begejstring over at prøve at se på verden fra forskellige menneskers perspektiver – det er samtidig tilgange og metoder, som jeg arbejder med at træne andre i at bruge. Jeg bygger derudover på en Master i ‘Leadership and Innovation in Complex Systems’ (LAICS) fra 2019, som skaber et fagligt fundament for den erfaring, jeg har med at udvikle ledelse, træne innovationskompetencer og forstå og agere med og i kompleksitet. Endelig har jeg flere års erfaring fra ansættelser i hospitalsafdelinger – både kliniske og administrative – hvilket giver mig et spændende indblik i det helt praksisnære samspil mellem ledere og medarbejdere og i arbejdet med patienter og pårørende.