Jeg har fem vigtige rettesnore, som jeg ser som min platform for mit arbejde som organisationskonsulent.

Vi er en del af noget, som er større end os selv  -  for eksempel et samfund, en organisation, en arbejdsplads, et fællesskab og en gruppe. Derfor må vi nødvendigvis altid perspektivere og handle ud fra, at vi påvirkes og påvirker andre. Det gælder både i de beslutninger, vi tager og den måde, vi er i verden på.

Alle kan noget og kan bidrage med noget, hvis man får mulighed for det. Derfor er det vigtigt at inddrage de kompetencer,  ressourcer, indsigter og oplevelser, der er til stede, når vi skal forandre på noget  – med et blik på mindst mulige indsats med størst mulige effekt. Nogen gange er borgernes viden lige så vigtig som de fagprofessionelles.

Åbenhed, nysgerrighed og evnen til at lytte fordomsfrit hjælper til at skabe den nødvendige tillid, så det, der er vigtigt for en forandring, kommer frem.

Følelser er vigtige, for at vi kan leve som hele mennesker, men ofte er en pragmatisk tilgang til problemer, udfordringer og belastninger, hjælpsom, når der skal findes løsninger, noget skal prøves af, eller vi har brug for at komme videre.

Kreativitet, innovation og mod til at prøve nyt er nødvendigt, men det lange seje træk skal vi også huske at honorere.

Efter mere end 30 år ansat i offentlige virksomheder er det tiltagende blevet vigtigt for mit virke som organisationskonsulent, at jeg udover at trække på min faglighed har brug for at slippe taget i den professionel distance, som ofte er der. Jeg tager mig selv under armen, min etik, mit menneskesyn, mit blik for muligheder og min tro på, at alle kan det meste.

Du kan læse mere på min LinkedIn profil