Jeg er optaget af at arbejde med relationer og fællesskaber – og af at være "et menneske blandt mennesker".
Jeg interesserer mig for, hvordan vi i samværet med andre mennesker bliver i stand til at udveksle (give og modtage) på måder, der styrker såvel fællesskabet som den enkeltes oplevelse af at høre til og evne til at handle i eget arbejdsliv.
I mit samarbejde med ledere og medarbejdere, er mit primære fokus er at hjælpe mennesker på Region Midtjyllands arbejdspladser til at:

  • holde af deres arbejde,
  • holde om deres patienter/borgere og øvrige opgaver og
  • holde ud, når det bliver svært.

Nogle gange holder man ud ved at bevæge sig - og sin mentale indstilling - til en anden position. Andre gange handler det om støtte til at blive i det, man nu er i - og prioritere de uvæsentlige ting fra.
Ofte handler det om at få kommunikeret med de rette personer om de rette ting.

Min faglighed bygger på en uddannelse som psykolog, hvor jeg trækker på en række teorier inden for det arbejds- og organisationspsykologiske felt. Blandt andet er jeg skolet inden for den systemiske tænkning, hvilket jeg har fået en overbygning på i min uddannelse som facilitator af organisationsopstillinger.
Jeg er yderligere optaget af temaet; resiliens og hvordan viden fra positiv psykologi og andre teoriretninger kan bruges til at styrke dette på hhv. individuelt og kollektivt niveau.