Jeg er optaget af økonomistyring.

Hvordan bedriver vi god økonomistyring i en udviklingsafdeling, der ikke kun har stor fokus på udvikling af organisation og ledelse i bred forstand? Men i særdeleshed også af lederudvikling og ledelseskompetencer? Hvordan hænger det sammen, når finansieringen bliver hentet via årlige puljer og bevillinger? 

Min faglige rygsæk er pakket med en Cand. Merc. i strategi og ledelse, tilføjet en offentlig controller uddannelse samt Ledelse & økonomistyring fra Diplomuddannelsen. Dertil en god portion erfaring fra Socialområdet som budgetkonsulent.

Jeg er ambitiøs ift. min faglighed inden for økonomistyring, og forventer at mine ikke-økonomi kollegaer også er ambitiøse inden for deres felt. Det er i dette krydsfelt, jeg finder økonomistyring spændende, hvor vi sammen finder måder at udføre kerneopgaven, således den er til gavn for alle.

Jeg brænder for den gode løsning på enhver opgave. Den løsning, som ikke kun fungerer i dag, men også fremadrettet.