Jeg er optaget af..
At opdage og forstå dét, der omgiver os; de systemer, mekanismer, processer, rammer, relationer, kulturer og fortællinger, der omgiver os mennesker. Systemet påvirker den adfærd, de forståelser, den samarbejdsvillighed og den tillid vi har til hinanden som mennesker. Derfor er jeg optaget af at forstå den to-sidede relation, der er mellem system og menneske, da jeg tror på, at nøglen til praksisnær læring og forandring ligger i forståelsen af den relation.

Herfra min verden går
Imellem system og menneske arbejder jeg med opgaveløsningen i iterative og agile processer. Det vil sige brugerdrevede designprocesser, som formes efter den specifikke praksis. Hvor metoder, værktøjer, prøvehandlinger og ny adfærd gøres håndgribelig og forståelig for dem, der skal udføre arbejdet. Det kræver, at jeg bruger min konsulent-kasket med respekt og forståelse for både system og menneske – og praksis.

Jeg står på en forståelse af, at dialog og inddragelse er løftestang for forandring, hvilket kalder på nysgerrighed og åbenhed frem for alt. Sammen er det vores opgave at finde frem til den rette viden, der kan hjælpe os i den rigtige retning i den pågældende praksis.

Jeg omsætter og eksekverer – alt sammen med en solid jordforbindelse. Jeg griber bolde og ideer, ælter dem, skiller dem ad, samler dem igen i et puslespil og sender dem videre ud i systemet – og venter spændt på, at de kommer tilbage.

Den faglige rygsæk er pakket med
I min rolle som organisationskonsulent arbejder jeg primært med opgaver indenfor innovationsområdet og digitaliseringsområdet. Jeg løser ofte opgaver, hvor jeg er med til at drive forandringsprocesser, udvikle og facilitere udviklingsforløb og workshops, samt være nysgerrig på nye praksisser, og hvor jeg benytter mig af både udvikler-, proces-, facilitator- og visualiserings-kasketten.

Med mig i min rygsæk har jeg en Cand. mag. i Læring og Forandringsprocesser samt en bachelor i Uddannelsesvidenskab. Senest har jeg arbejdet i Psykiatri og Social som udviklingskonsulent og før det har jeg samlet faglige erfaringer fra forskellige roller i konsulentvirksomheder og som intern HR-uddannelseskonsulent i en privat virksomhed. Derudover har jeg arbejdet mange år i Salling Group, hvor mine grundværdier om samarbejde og arbejdsomhed blev formet.

Organisationskonsulent

 

Kontaktoplysninger: 
Telefon: 2475 9033
E-mail: kavinl@rm.dk

Adresse
Olof Palmes Allé 32 2. sal,
8200 Århus N