Som administrativ koordinator arbejder jeg for at understøtte en høj faglighed, ansvarlighed samt skabe overblik ift. opgaveløsningen. Jeg ser det som en naturlig del af mit arbejde at koble delelementer til en helhed og herigennem skabe struktur og kvalitet.

Jeg motiveres af muligheden for at blive udfordret og lære nyt, hvorfor man som kollega til mig også vil opleve et engagement for hele opgaven. Jeg bidrager med en nysgerrighed, en reflekterende tilgang samt en vilje til at bidrage på bedst mulig vis ind i den givne problemstilling. Jeg er holdspiller af natur og brænder bl.a. for at være med til at spille andre gode og levere et godt resultat.

I Koncern HR, Udvikling sidder jeg med flere koordinerende opgaver i form af forløb/kurser, seminarer samt projekter. Derudover sidder jeg også med flere interne opgaver i afdelingen som personlig assistent for ledelsen, som indebærer kalenderstyring, mødebookinger, referater, dagsordner m.v.