Jeg motiveres af og brænder for at skabe resultater sammen med og igennem mennesker. Det har også præget min karriere i det private erhvervsliv, hvor jeg har arbejdet med ledelse i produktions- og logistikvirksomheder, forandringsledelse samt ledelse af procesudvikling og Lean.

Det vil sige, at jeg med afsæt i de givne politikker, strategier og konkrete kundebehov kan arbejde målrettet med at udpege, planlægge og gennemføre de nødvendige optimeringer af organisation og processer. Fra mine jobs i forskellige ledelsesfunktioner har jeg en bred og praktisk erhvervet ledelseserfaring.

Min tilgang til ledelse af forandring er en målsætning om størst mulig organisatorisk involvering samt få og klare mål, som alle forstår. Fokus på løbende forbedringer og tæt kontakt med lederne og medarbejderne i deres miljø, hvor coaching og støtte er den bærende del af min rolle.

4 år med internationalt opgaveansvar gør, at jeg også kan håndtere multikulturelle udfordringer i en forandringsopgave.

Min styrke er en analytisk og struktureret tilgang til opgaven, hvor det er vigtigt for mig at få defineret klare letforståelige delmål, som bidrager til at skabe overskuelighed i mulige løsninger og den efterfølgende implementeringsplan.

Mine personlige værdier betyder meget for min relation til de mennesker, jeg samarbejder med, dvs. jeg at lever efter og værdsætter frihed under ansvar, loyalitet, åbenhed, ærlighed og pålidelighed. Jeg er målrettet, resultatorienteret og handler hurtigt, når det gælder, men når tiden er til det, arbejder jeg struktureret og analytisk ud fra en logisk tankegang, og lytter til andres ideer for at finde de bedste løsninger.

Baggrund
Jeg er uddannet civilingeniør(M) med speciale i produktions- og logistikledelse, suppleret med en officersuddannelse i Hæren, en projektlederuddannelse, kurser i forandringsledelse og en uddannelse som assessor i EFQM Excellence Modellen. Sideløbende har jeg gennem virksomhedstilpassede kurser, ”learning by doing” og erfa-netværk udviklet en bred kompetence inden for procesoptimering, Lean, projektledelse og forandringsledelse.

Procesoptimeringskonsulent

Kontaktoplysninger:
Mobil: 2032 6547
Mail: persel@rm.dk

Adresse:
Oluf Palmes Allé 32, 2. sal
8200 Aarhus N