Jeg sidder i en delt stilling mellem Koncern HR, Udvikling og Koncern HR, Stab.

Mine primære opgaver i Koncern HR, Udvikling består i at have blik for IT løsninger både intern i afdelingen samt som en del af vores opgaveløsning. Jeg er også medudvikler på vores nye spil, der tager fat i de udfordringer der kan være i det tværsektorielle samarbejde i sundhedssektoren.

I Koncern HR, Stab er mine primære arbejdsopgaver, administration af regionens bruttolønsordninger, de årlige vakanceopgørelser, lægers bibeskæftigelse samt udarbejdelse af div. surveys.

Koordinator

 

Kontaktoplysninger:
Mobil: 2063 3221
Mail: rasher@rm.dk

Adresse:
Olof Palmes Allé 32, 2. sal
8200 Aarhus N