Jeg har stor erfaring med løsning af administrative opgaver i en politisk styret organisation.

Jeg brænder for og motiveres af at udvikle administrative procedurer, strukturer og arbejdsgange for at skabe en opgaveløsning, der følger tiden, skaber værdi og er til gavn for helheden.

Jeg tror på proaktivitet, hvor jeg tænker mig om, før jeg handler.

Jeg tror på, at sparring med kollegaer på tværs af faggrænser styrker samarbejdet, effektiviteten og kvaliteten omkring opgaveløsningen. Kvalitet, effektivitet og samarbejde er vigtige parameter for, at jeg trives på en arbejdsplads.

Af nuværende opgaver kan nævnes koordinering og planlægning af konferencer, fyraftensmøder, kurser mv., administrativ koordinering i forhold til projekter, skriftlig kommunikation, opdatering af hjemmeside i forhold til specifikke fokusområder samt mindre økonomiopgaver.

Fuldmægtig

Kontaktoplysninger:
Mob. 2475 9069
Mail: tintho@rm.dk

Adresse:
Olof Palmes Allé 32, 2. sal
8200 Aarhus N.