MEDgrunduddannelse_top_billede.png

Er du nyt medlem i et MEDudvalg, skal du i det første år deltage i en grunduddannelse på henholdsvis en dag rettet mod deltagere, som har erfaring med MEDudvalg og dets funktioner eller to dage rettet mod nyvalgte medlemmer af et MEDudvalg uden tidligere erfaring.

MEDgrunduddannelse - udbudt via Plan2Learn
Hvert år udbydes der en eller to dages MEDgrunduddannelser via Plan2Learn.

Tilmeld dig på Plan2Learn. Skriv "MEDgrunduddannelse" i søgefeltet.

MEDgrunduddannelse for et samlet MEDudvalg
Ønsker I en MEDgrunduddannelse kun for jeres MEDudvalg, er det også en mulighed.

Kontakt Lone Høygaard, tel. 2026 9761 for en nærmere afklaring af bedst mulig tidspunkt for uddannelsen.

Efterfølgende vil opgaven blive visiteret til en MEDunderviser, der tager kontakt for nærmere aftale.