Undervisere
MEDundervisningen varetages af Region Midtjyllands MEDundervisere, som er:

Lisbeth Gilberg

Lisbeth Gilberg
Koncern HR, Fysisk Arbejdsmiljø
Mobil: 3057 6911

Ole Echers
Regionssekretariatet
Mobil: 2331 0064