Pick & Mix moduler for et helt MEDudvalg er moduler af  en times varighed. Modulerne kan  sammensættes efter det enkelte MEDudvalgs ønsker.

Det er muligt at vælge mellem følgende moduler:

Hvordan holder vi gode møder i LMU?
Vi drøfter, hvad det enkelte MEDudvalgsmedlem, og det samlede MEDudvalg kan gøre for at sikre, at møderne i udvalget bliver gode møder.

Hvordan forstår og læser I budgetter?
Viden om budget er en vigtig opgave for et MEDudvalg. Vi ser på, hvordan et budget er opbygget, hvordan det kan forstås, og hvilke konti der især er vigtige for MEDudvalget.

Kender I reglerne om tavshedspligt og inhabilitet?
Hvad må et MEDudvalgsmedlem referere fra møder i MEDudvalget? Kan I blive pålagt tavshedspligt? Er der situationer, hvor et MEDudvalgsmedlem ikke kan være med til at behandle et punkt på grund af inhabilitet?

Sygefraværspolitik/sygefraværsstatistik - Hvad kan LMU?
Hvordan kan MEDudvalget biddrage til et lavt sygefravær? Hvordan kan MEDudvalget sikre, at medarbejderne kender deres pligter og rettigheder, når de er syge?

MEDindflydelse og MEDbestemmelse i LMU i forhold til ledelsesretten
Ledelsen leder og fordeler arbejdet - det er en del af den danske model. Hvad betyder MED- og Arbejdsmiljøaftalen i forhold til dette?

Engagement i baglandet
Hvor interesserede er kollegaerne i, hvad der sker i MEDudvalget? Hvilken betydning har det for arbejdet i MEDudvalget.

Hvordan arbejder LMU strategisk med arbejdsmiljø?
MEDudvalget har en særlig opgave i forhold til, at arbejde strategisk med arbejdsmiljøet. Hvilke områder og hvilke metoder kan anvendes?

Hvordan arbejder LMU systematisk med arbejdsmiljøopgaverne?
MEDudvalget har en særlig opgave i forhold til arbejdsmiljøet på arbejdspladsen. Vi ser på opgaverne, og hvordan MEDudvalget kan arbejde systematisk med opgaverne.

Hvordan kan LMU være med i forebyggelsen af vold og krænkende handlinger?
Vold, krænkende handlinger, mobning og seksuel chikane på arbejdspladsen kan forebygges, hvis medarbejdere og ledere er opmærksomme på, hvordan de skal håndtere dem. Vi drøfter mulige handlinger og giver inspiration til nogle af de vigtige samtaler.

 

Prisen pr. modul er kr. 1.450,-

Ønsker du at høre mere om Pick & Mix modulerne, kan du kontakte vicekontorchef Lone Høygaard, mob. 2026 9761.