Mentorordningen er ét blandt flere initiativer i forhold til at styrke fastholdelse og udvikling af ledertalenter, nye ledere samt ledere der ved positionsskifte har valgt, at fortsætte deres arbejdsliv i en anden position.

Flere enheder i Region Midtjylland tilbyder både nye medarbejdere og nye ledere mentorordninger i afdelinger/centre mv. Den fælles regionale mentorordning for ledere supplerer disse og adskiller sig ved, at den tilbyder erfaringer fra en mere generel ledelsesposition uafhængig af den praksis ledelse skal udøves i. 

Ønske om mentor?

Ved ønske om at få en mentor, henvender du dig til Line Hvilsted Hansen fra Koncern HR, Udvikling.

Herefter tilsendes du et skema til udfyldelse. Dette skema skal sikre korrekt matching.

Koncern HR, Udvikling foretager matching på baggrund af mentors erfaring og viden kombineret med mentees ønske om udvikling.

Mentor får altid mulighed for at læse det udfyldte skema, inden endelig matching og kan på baggrund af dette sige fra eller til.

Som udgangspunkt laves aftale om 4 møder på et år, og du står som mentee for det praktiske omkring møderne.

Koncern HR, Udvikling kontakter dig efter 6 måneder for en kort status, og du tager kontakt tilbage, når mentor-relationen afsluttes.