Som udgangspunkt taler vi om mobning og chikane, når en eller flere personer regelmæssigt og over længere tid udsætter en eller flere andre personer for handlinger, som vedkommende opfatter som sårende, nedværdigende eller på anden måde grænseoverskridende, samtidig med at de pågældende ikke er i stand til at forsvare sig effektivt mod handlingerne.
Handlingerne kan være rettet mod en persons værdighed, faglige evner, privatliv, fysiske træk, race, køn eller seksuel orientering.

Mobning og chikane kan have form af drillerier, der går for vidt, ubetænksomhed, manglende opmærksomhed og forståelse. Men handlingerne kan også være med et bevidst ønske om at krænke, diskriminere, ydmyge, svække eller true den anden. Handlingerne kan også være en afledt effekt af konflikter, der ikke er blevet løst og som derfor giver anledning til personlige angreb.
Hvorvidt handlingerne kan betragtes som mobning og chikane eller ej, vurderes i vid udstrækning ud fra oplevelsen hos den eller de personer, som handlingerne har været rettet imod.

I håndteringen af sager om mobning og chikane er det vigtigt at involvere både de/dem, der har foretaget handlingerne, den/de personer handlingerne har været rettet imod samt eventuelle vidner.

En arbejdspladskultur med klare værdier og normer, der fremmer kommunikationen og det gode samarbejde på arbejdspladsen, er den bedste forebyggelse, når det drejer sig om mobning og chikane. Det vil modvirke at mobning og chikane opstår samt gøre det muligt for de ansatte at reagere, hvis den type adfærd alligevel skulle opstå.

Region Midtjyllands politik om vold og krænkende handlinger, herunder mobning og seksuel chikane

Charlotte Vanting Brauer
Specialkonsulent og erhvervspsykolog

Mob: 2020 0756
Mail: chbrau@rm.dk

Læs mere om Charlotte her