At arbejde inddragende er for os i Region Midtjylland fundamentalt og demokratisk, og det har altid været en del af innovations- og forbedringsprocesser. De mange perspektiver på en problemstilling – fra borgere, fra medarbejdere og alle andre aktører - giver en større forståelse af problemet og derfor også blik for nye muligheder og bedre løsninger. Alligevel er det en tilgang og en kompetence, som vi konstant skal træne og udvikle i fællesskab.

Vi har derfor fra 2022 startet Netværk for inddragelse. Det er ambitionen, at vi hvert år tager et aktuelt inddragelsestema op og mødes om det til en samling i foråret og en samling i efteråret. En samling varer 3 timer og der vil være oplæg fra nogen, der har erfaringer og aktuelle udfordringer, som de gerne vil blive klogere på. Et oplæg varer 20 min, hvorefter de andre deltagere byder ind på den udfordring, som oplægsholderen har præsenteret. Efter 2-3 oplæg er der fælles dialog og konklusion: Hvad ved vi nu, som vi ikke vidste, da vi kom.

Alle – og ikke kun ansatte i Region Midtjylland - er velkomne og det er gratis at deltage. Du kan tilmelde dig på Plan2learn, hvor samlingerne løbende bliver annonceret.

Tema 2022: Brugerråd og borgerpaneler