- et værktøj for ledere, der skal reducere personale og omstille til fremtiden.

Formålet med pjecen "Personalereduktion og fremtidig organisering" er at bidrage til, at personalereduktioner bliver så værdige som muligt for de personer, der bliver omplaceret eller afskediget i processen og giver kurs og tro på fremtiden for de, der skal skabe omstillingen.

Pjecen henvender sig til alle ledelsesniveauerne i den offentlige sektor, vel vidende at der er forskel på, hvor man skal have sin opmærksomhed, enten tæt på den daglige drift eller på de overordnede strategier.

Omstillingsprocesser er komplekse, og ingen er ens, men når du har læst denne pjece, har du forhåbentlig fået mere overblik og flere idéer til, hvordan du som ledelse bedst muligt håndterer personalereduktioner i en omstillingsproces. 

Pjecen er udarbejdet i et offentligt-privat samarbejde mellem Region Midtjylland og konsulentfirmaet AS3 Companies A/S.

 Eksempel på drejebog for øverste ledelsesniveau