Vi tilbyder processer og forløb, hvori der indgår personprofiler:

• Lederrekruttering
• Lederudvikling
• Teamudvikling

....og som et element i forskellige kompetenceudviklingsforløb.

Formålet er det samme, uanset proces og uanset profilværktøj. Profilerne anvendes som et datagrundlag for en nuanceret og undersøgende dialog. Profiler giver som sådan ikke svar eller løsninger. Profiler bidrager med et sprog, begrebsapparat og billeder, som giver fokuserede dialoger. Dialoger, der beriger processen og kvalificere aftaler og beslutninger.

En god proces med anvendelse af profiler kan give kvalificeret input til spørgsmål som:

  • Hvordan er ansøgernes forudsætninger for at lykkes i jobbet her hos os?
  • Hvilke styrker og potentialer har jeg som leder for at lykkes i mit job?
  • Hvorfor bøvler jeg i mit lederskab? 
  • Hvilke dynamikker er der på spil i vores team, som påvirker vores samarbejde?
  • Hvordan bruger vi bedst hinanden og vores forskelligheder til at kunne noget sammen?

Vi rådgiver om valg af profilværktøj og proces
Vi har aftaler med en række udbydere af test- og profilværktøjer. Paletten af værktøjer dækker bredt, og vi justerer løbende vores værktøjskasse. Vi rådgiver om, hvilke værktøjer vi anbefaler til jeres proces. Og vi afklarer forudsætningerne for at opnå det ønskede udbytte. Sammen tilrettelægger vi en proces, hvor profilværktøj, tid, økonomi, formål og udbytte er afstemt.

Etikken skal være i orden
Vellykket brug af profiler forudsætter god etik. Personprofiler vedrører mennesker, deres job, trivsel og fremtid. Alle konsulenter i Koncern HR, Udvikling, der anvender personprofiler, har fuldført de nødvendige certificeringer og efteruddannelser. Vi forpligter os til at levere en høj etisk kvalitet i arbejdet med profiler.

Dorte Madsen
Organisationskonsulent

Mob: 5188 6293
Mail: dotmds@rm.dk

Læs mere om Dorte her

Hospitalsenhederne og Psykiatri og Social skal henvende sig til egen HR-afdeling for at få lavet personprofiler til rekruttering.

Fællesstabene, Regional Udvikling og Præhospitalet kan henvende sig til Koncern HR, Udvikling.