Hvor meget værdi tilføres, når vi arbejder med innovation? Det er et af de spørgsmål, vi ofte bliver mødt med, og som driver arbejdet med innovation i Region Midtjylland, og det er samtidig en stærk drivkraft i arbejdet med spredning. Vi skal ganske enkelt sprede gode løsninger for at opnå forbedret effekt og større velfærd der, hvor løsningen implementeres.

Ikke hele, men "halve" løsninger
Spredning handler ikke om, at alle skal gøre det samme, men om at sprede den positive effekt og værdi, en god løsning skaber, så flere mærker den effekt og værdi. Derfor oplever vi også, at spredning går hånd i hånd med lokal tilpasning – en sko fungerer først, når den passer til foden!

Med andre ord handler det ikke om at sprede "hele" løsninger – måske er det "halve" løsninger, der skal spredes, det man kan også kan kalde kernen i løsningen.

Model
Denne model viser veje til at lykkes med spredning.

Spredningsmodel

Åben Spredningsmodel som pdf

Denne model beskriver veje til at lykkes med spredning.

Modellen og tænkningen bag baserer sig på et stort udviklingsarbejde, der blev tilvejebragt af MidtLab (tidligere innovationsenhed i Region Midtjylland) i 2014-2015. For en dybdegående beskrivelse og udfoldelse af arbejdet kan vi henvise til singlen "Spredning af velfærdsløsninger = merværdi" af Henrik Bendix, Kirsten Engholm og Peter Astrup.


Modellen forklaret yderligere

Ind til kernen og ud
Den gode løsning, der skal spredes, skal først identificeres. Så må man spørge sig selv: ”Hvad er de elementer, der reelt tilfører værdi - kernen?” Kernen skal derefter ’klædes på’ – tilpasses det ny sted, hvor løsningen skal virke

Det dobbelte perspektiv
Spredning har størst succes, når man formår at koble push og pull. Dvs. kobling af et ønske om at sprede en god løsning med ønsket om at adoptere kernen i løsningen og tilpasse den, så den bliver værdifuld i en ny sammenhæng.

En spredningsplatform
Spredning foregår på mange måder og under forskellige betingelser. For enhver løsning forudsætter det, at man kortlægger de konkrete vilkår for spredning, prioriterer indsatser og fastlægger de konkrete tiltag, som skal sprede den gode løsning. Det er her, bevægelsen mellem den gode løsning, kernen og den tilpassede løsning foregår.

Implementering – nøgler til at forankre den gode løsning
Greb, der kan understøtte, at løsningen bider sig fast lokalt – og at spredningen fortsætter fra a til b og videre til c, d og til x. Du kan læse mere om de enkelte nøgler her.


Yderligere viden og råd om spredning