Stress er kroppens måde at forberede sig på en udfordring. Hvis du er stresset kan du opleve anspændthed, ulyst, at du hele tiden tænker på dit arbejde, eller har svært ved at sove om natten. Stress på arbejdspladsen hænger sammen med, at der ikke er balance mellem krav og ressourcer. 

Det kan f.eks. handle om:

  • At mål og forventninger til medarbejderen er uklare
  • At arbejdet ikke er organiseret ordentligt
  • At der mangler kollegial og ledelsesmæssig opbakning
  • At medarbejderens muligheder for indflydelse på eget arbejde er for små
  • At medarbejderen skal løse opgaver, som vedkommende ikke kan løse.
  • At der er mobning/chikane på arbejdspladsen
  • At medarbejderen mister meningen med sit eget arbejde.

Hvad gør du ved stress som leder?

Samtalen med den stressramte medarbejder er et vigtigt redskab overfor den individuelle stress. I linket finder du en drejebog til samtale med den stressramte medarbejder.

Ledelse af arbejdspressede medarbejdere

Tydelige signaler om prioritering og mål har stor betydning for, om medarbejderne kan håndtere arbejdspres. Her finder du en huskeliste over hvad du skal have fokus på for at støtte en presset personalegruppe.

Dialog om stress i personalegruppen

En fælles dialog er en måde at skabe fælles opmærksomhed og fælles medansvar i at tackle stress. Som leder skal du undgå at have løsningerne på forhånd, når du går i dialog med medarbejderne. Dialogen skal give plads til, at medarbejderne selv er med til at pege på løsninger og handlemuligheder overfor stress.

Forskellige redskaber til fælles dialog

Stresslinjen kan bruges til at blive opmærksom på symptomerne på stress hos sig selv og hinanden.
Kan /skal /vil opgaver sætter fokus på hvordan opgaverne skal prioriteres i stressede perioder.
Små redskaber med stor effekt. Brug redskabet som en inspiration til en dialog hos jer, om hvilke redskaber personalet oplever fungere for dem.

Hvis du er stressramt som leder

Som leder er det vigtigt, at du søger støtte og hjælp hvis arbejdspres udvikler sig til stress for dig. For nogle ledere er det oplagt at finde støtte og hjælp hos deres egen leder. For andre ledere skal hjælpen findes hos kolleger eller hos en coach udenfor organisationen. Hvad end du vælger, er det vigtigt at du handler. Dit overskud eller underskud vil hurtigt få effekt for den organisation, som du leder.
Gode råd når stress rammer lederen