Stress er kroppens måde at forberede sig på en udfordring. Hvis du er stresset kan du opleve anspændthed, ulyst, at du hele tiden tænker på dit arbejde, eller har svært ved at sove om natten. Stress på arbejdspladsen hænger sammen med, at der ikke er balance mellem krav og ressourcer. 

Det kan f.eks. handle om:

  • At mål og forventninger til medarbejderen er uklare
  • At arbejdet ikke er organiseret ordentligt
  • At der mangler kollegial og ledelsesmæssig opbakning
  • At medarbejderens muligheder for indflydelse på eget arbejde er for små
  • At medarbejderen skal løse opgaver, som vedkommende ikke kan løse.
  • At der er mobning/chikane på arbejdspladsen
  • At medarbejderen mister meningen med sit eget arbejde

Hvad gør du ved stress som leder?

Ledelse af arbejdspressede medarbejdere

Dialog om stress i personalegruppen

Forskellige redskaber til fælles dialog

Hvis du er stressramt som leder