Tag udgangspunkt i erfaringer fra hverdagen
Beskriv hvad der karakteriserer afsnittet/afdelingen, når der er trivsel og overskud?

Beskriv hvilke symptomer der optræder, når afsnittet bevæger sig i retning af stress?

Hvilke symptomer optræder mellem de to yderpunkter?
Hvilke symptomer optræder først, når I bevæger jer væk fra overskudssituationen? – og hvad sker derefter?

Forsøg at komme omkring disse spørgsmål, der omfatter adfærd, kommunikation og
samarbejde:

 • Hvordan ser kollegerne ud, når der er trivsel og overskud
 • Hvordan ser kollegerne ud, når der opleves stress?
 • Hvordan taler og samarbejder I, når der er trivsel og har overskud?
 • Hvordan taler og samarbejder I, når der opleves stress?
 • Hvordan er jeres kommunikation, når der er trivsel og har overskud?
 • Hvordan er jeres kommunikation, når der opleves stress?

Tag f.eks. udgangspunkt i nogle konkrete situationer, som I kan huske.
Start gerne med de vigtigste symptomer, og tilføj derefter de øvrige.
Trivsel                                                                                  Skidt
Har overskud                                                                        Stress

Forsøg at placere noget på hele linjen – hvis det er muligt og hvis I har erfaringer med det.
Arbejd løbende med at tilføje yderligere punkter. Skriv til og flyt rundt med symptomerne på linien.

Næste gang I ser nogle af de lette stresssymptomer, så tænk over om det kan være stress, og tænk dernæst over, hvad du så kan gøre for at hindre, at det udvikler sig!

Stresslinjen

Tag udgangspunkt i erfaringer fra dit arbejdsliv
(og/eller dit privatliv, hvis det giver mest mening)
Beskriv hvad der karakteriserer dig, når du har det godt og har overskud?
Beskriv hvilke symptomer der optræder, når du bevæger dig i retning af stress?

 • Hvilke symptomer optræder mellem de to yderpunkter?
 • Hvilke symptomer optræder først, når du bevæger dig væk fra overskudssituationen? – og
  hvad sker derefter.
 • Forsøg at komme omkring disse spørgsmål, der omfatter fysik, tanker, følelser og handlinger:
 • Hvordan mærker du på kroppen, at du er glad og har overskud?
 • Hvordan mærker du på kroppen, at du oplever stress?
 • Hvad tænker og føler du om dig selv og livet, når du er glad og har overskud?
 • Hvad tænker og føler du om dig selv og livet, når du oplever stress?
 • Hvordan er din adfærd, når du er glad og har overskud?
 • Hvordan er din adfærd, når du oplever stress?

Tag f.eks. udgangspunkt i nogle konkrete situationer, du kan huske.
Start gerne med de vigtigste symptomer, og tilføj derefter de øvrige.

Godt                                                                             Skidt
Har overskud                                                                 Stress

Forsøg at placere noget på hele linjen – hvis det er muligt og hvis du har erfaringer med det.
Arbejd løbende med at tilføje yderligere punkter. Skriv til og flyt rundt med symptomerne på linien. (Vær opmærksom på, at nogle af symptomerne kan optræde uden for arbejdssammenhænge f.eks. i privatlivet.)

Næste gang du mærker nogle af de lette stresssymptomer, så tænk over om det kan være stress, og tænk dernæst over, hvad du så kan gøre for at hindre, at det udvikler sig!