Samtalen er ment som en omsorg til den stressramte medarbejder. Målet med samtalen er, at finde ud af hvordan medarbejderne bedst kan aflastes og støttes. Initiativet til samtalen kan komme fra den stressramte medarbejder, fra lederen eller en kollega.

Formålet med samtalen med den stressramte er at finde konkrete løsninger på problemer.

Ofte ved den stressramte medarbejder godt at han/hun har det dårligt, men er bare ikke i stand til at gøre noget ved det. Men du kan også stå overfor en medarbejder, der har erkendt, at han/hun er ramt af stress og derfor ikke ser et behov for at gøre noget anderledes. Uanset om det er den ene eller anden situation, handler det om at hjælpe den stressramte med at
forstå og acceptere, at vedkomne er ramt af stress, hvorefter det handler om at finde nogle løsninger, som medarbejderen kan bruge.

Drejebog til stresssamtalen
Den stressramte kan med fordel have en kollega med som støtte til samtalen, og som med fordel efterfølgende kan hjælpe med at fastholde aftaler.
Lederens forberedelse før samtalen

 1. Hvilke konkrete situationer bliver medarbejderen stress i?
 2. Hvilke tre pointer vil du give videre til medarbejderen
 3. Hvilke ressourcer er tilgængelige for at hjælpe den stressramte?
 4. Hvordan er balancen mellem den stressramte og resten af medarbejdernes trivsel?
 5. Hvad tror du at medarbejderen på kort sigt og på lang sigt har brug for?

Selve samtalen

 • Udgangspunktet for samtalen er en bekymring – ikke kritik
 • Spørg til medarbejderens oplevelse og giv anerkendelse af medarbejderens indsats
 • Fortæl via konkrete eksempler hvad du oplever, at der sker i stress-situationerne
 • Nævn også eksempler som medarbejderen klarer godt
 • Drøft hvordan medarbejderen bruger sine ressourcer til at klare situationerne
 • Undersøg hvad der skal til for at medarbejderen kan mestre stress bedre. Hvilken form for hjælp skal der til?

Afrund samtalen

 • Medarbejderen opsummerer hvad I har besluttet og find et tidspunkt til opsamling

Den stressramte medarbejders forberedelse
Tænk på dit arbejdet i den sidste tid.

 1. Hvad har betydning for at du føler sig stresset?
 2. Hvad har betydning for at du ikke føler sig stresset?
 3. Skriv det ned på en liste og tage det med til samtalen