Kliniske arbejdsgange defineres her, som de arbejdsgange hvor patienterne er involveret i på et sengeafsnit eller i klinikken. Her vil vi fremhæve arbejdsgange for stuegang og konferencer, hvor der ligger nogle muligheder for afdelingerne.

Dette site sætter fokus på, hvordan du kan arbejde med optimering og kvalificering af stuegang og konferencer.

Stuegang er en af hospitalets daglige kerneydelser, som løbende forbedres og udvikles. Også i forbindelse med regionens nybyggerier vil stuegangen ændre karakter. Patienter får enestue, de gamle ”vagtstuer” bliver små teamkontorer, og EPJ-arbejdet vil i stor udstrækning foregå på stuerne.

Hvilken effekt kan det have at sætte fokus på optimering af stuegang

Her finder du eksempler på, hvad det har betydet for forskellige afdelinger at sætte fokus på optimering af stuegang

Hvordan kan man optimere og kvalificere stuegang og konferencer med konsulentstøtte

Der er mange forskellige metoder og tilgange til at arbejde med stuegang, og som udgangspunkt skræddersyes et forløb altid til den pågældende afdelings afsæt og behov. Se et eksempel her på en fokuseret indsats. 

Hvordan kan I selv sætte fokus på at optimere og kvalificere stuegang og konferencer

Her finder du nogle konkrete ideer til hvad andre har ændret og hvordan de har arbejdet med optimering af stuegang og konferencer.