Koncern HR, Udvikling tilbyder rådgivning og proceshjælp til at komme igang og til at arbejde med sygefravær med fokus på:

  • Analyser af fraværsstatistikker med henblik på at blive klogere på, hvordan fraværet ser ud – måske giver det ide om områder, der kan tages fat på. Der er eksempelvis forskel på, hvordan korttids- og langtidsfravær kan håndteres. Og der er forskel på fravær og sygefravær
  • Udarbejdelse af sygefraværspolitik
  • Implementering af fraværspolitik – de fleste steder findes der gode og fornuftige politikker og mange steder lever disse politikker et stille liv
  • Systematiske arbejdsmiljøindsatser
  • Udgangspunktet for interventioner mod fravær kan tages i trivsel og fremmøde snarere end i sygdom og fravær
  • Sygefraværssamtaler – kurser for ledere og tillidsfolk i, hvordan sygefraværssamtaler kan udføres, sparring til hvordan sygefraværssamtaler kan tilrettelægges på en konkret arbejdsplads med inddragelse af de særlige vilkår og den særlige kultur, der hersker på netop den arbejdsplads
  • Coaching til ledere omkring den vanskelige fraværssituation/-fraværssamtale

Privatsag eller fælles anliggende?
På mange arbejdspladser er fravær et stort problem. Heldigvis er der rigtig mange muligheder for at arbejde på at nedbringe fraværet – og erfaringsmæssigt nytter dette arbejde.

Mange faktorer har indflydelse på sygefravær, eksempelvis det fysiske og det psykiske arbejdsmiljø, herunder oplevet tilfredshed i arbejdet, medarbejderens private og personlige situation og faktorer som alder, helbred, køn og samfundsmæssig baggrund. Fordi der er så mange faktorer, der har indflydelse, kan man ikke udpege en enkelt faktor, som den der kan nedbringe et højt fravær. Det bliver således væsentligt at arbejde med at nedbringe fraværet fra forskellige vinkler, såvel individuelle som organisatoriske.
Når man går i gang med at sætte fokus på at nedbringe fravær, er det vigtigt, at:

  • arbejdet med sygefravær handler om at hjælpe den sygemeldte og ikke skal fungere som kontrolforanstaltninger
  • tage vare om den enkelte medarbejder, der er syg
  • tage vare om arbejdsmiljøet for de medarbejdere, der er på arbejdspladsen.

Kulturen på en arbejdsplads omkring fravær er også central for arbejdet med at nedbringe fraværet. En åben dialog om fravær og sygefravær, årsager til det og håndtering af det, er væsentlig for at nedbringe fraværet. Forudsætningen for den dialog er, at opfattelsen af sygdom flyttes fra at være en privat sag til at være til et fælles anliggende, fordi sygdom har betydning for (bl.a.) den sygemeldte, kolleger og arbejdspladsen.