TULE_hænder2.jpg

TULE er en kombineret trivselsundersøgelse og ledelsesevaluering. Undersøgelsen er et udviklingsværktøj, der har til formål at forbedre både trivsel og ledelse på arbejdspladser i Region Midtjylland.

TULE er ikke det samme som APV (ArbejdsPladsVurdering). Direktionen anbefaler, at TULE og APV foregår samtidigt.