Er du udpeget som TULE-planlægger, finder du her gode råd til planlægning af TULE-processen i din driftsenhed.

Er du involveret i planlægningen af både TULE og APV på jeres arbejdsplads, kan du downloade en fælles procesplan for begge koncepter.

Se også en samling af gode råd til APV-planlæggere.

De gode råd er inddelt i følgende bokse: 

Overordnet tidsplan

Fælles beslutninger (ca. 6 mdr. før)

Information ud i organisationen (ca. 5 mdr. før)

Hvem modtager hvilke spørgeskemaer (ca. 3 mdr. før)

Rapporter (ca. 6 uger efter)

Opsamling af resultater (efter)