TULE er en undersøgelse af trivsel og ledelse på arbejdspladsen. De fleste af emnerne i undersøgelsen, drejer sig om forhold, som vi hele tiden skal arbejde med – f.eks. samarbejde, kommunikation, holdninger, ledelse og hvordan vi løser vores fælles arbejdsopgaver bedst muligt.

TULE bidrager til, at vi regelmæssigt tager stilling til, hvordan vi har det, og hvordan vi oplever vores arbejde i hverdagen. Dataene fra TULE viser over tid, hvordan vi i fællesskab er lykkedes med at skabe den bedst mulige ramme for medarbejdere og ledere.

TULE er en status på det, vi har gjort - og samtidigt en anledning til at diskutere med hinanden, hvad vi skal justere, fastholde og arbejde med i perioden frem til næste TULE.

TULE er ikke det samme som APV (ArbejdsPladsVurdering). Direktionen anbefaler af to grunde, at TULE og APV foregår samtidigt:

    1. det er logistisk og tidsmæssigt mere effektivt at gennemføre de to målinger på én gang
    2. det giver mulighed for, at de to målinger kan supplere hinanden og øge koordinering af opfølgningsarbejdet og handlingsplanerne

Formelt er TULE regionens udmøntning af en aftale mellem  arbejdsmarkedets parter i 2008.

Se Trivselstallene på landsplan, juni 2021.

 

Lone Høygaard
Specialkonsulent

Tlf. 7841 0811
Mob. 2026 9761
Mail: lonehe@rm.dk
Læs mere om Lone her