Som ledere, MED-udvalg og kontaktpersoner har I et overordnet ansvar for at planlægge og informere jeres medarbejdere og kolleger om, hvorfor vi gennemfører TULE, hvordan vi gør det, og hvordan vi følger op. Vær opmærksom på de centrale elementer, der er vist i følgende illustration: TULE - et overblik

Før I går i gang med TULE

Selve undersøgelsen

Forberedelse - dialog om egen ledelsesevaluering

Det opfølgende arbejde

Anonymitet i TULE - også for små enheder

Gå til side om TULE, som er en kombineret trivselsundersøgelse og ledelsesevaluering

 Kontakt TULE

Anja Krusell
Adm. koordinator
Tel. 2475 9081
anjkru@rm.dk