Som ledere, MED-udvalg og kontaktpersoner har I et overordnet ansvar for at planlægge og informere jeres medarbejdere og kolleger om, hvorfor vi gennemfører TULE, hvordan vi gør det, og hvordan vi følger op. Vær opmærksom på de centrale elementer, der er vist i følgende illustration: TULE - et overblik

Før I går i gang med TULE

Selve undersøgelsen

Forberedelse - dialog om egen ledelsesevaluering

Det opfølgende arbejde

Anonymitet i TULE - også for små enheder

Lone Høygaard
Specialkonsulent

Tlf. 7841 0811
Mob. 2026 9761
Mail: lonehe@rm.dk
Læs mere om Lone her