En række forhold omkring undersøgelsen ligger fast (standardspørgeskema og rapporteringsdesign).

På nogle områder kan de enkelte arbejdspladser dog tilrettelægge undersøgelsen ud fra egne behov, i form af ekstra spørgsmål. Der skal tages stilling til ekstra spørgsmål, når den overordnede ramme er meldt ud centralt fra driftsenheden.

Der kan stilles max. 10 ekstra spørgsmål i en TULE undersøgelse. Det er muligt at udarbejde egne spørgsmål på overordnet afdelingsniveau. Kontakt vicekontorchef Lone Høygaard (lonehe@rm.dk - tel. 2026 9761), Koncern HR, Udvikling, for at få spørgsmålene kvalificeret.

Vælg eventuelt spørgsmål fra listen med ekstra spørgsmål.

Vær opmærksom på, at hvis den overordnede enhed har valgt at udarbejde fem spørgsmål, kan der på afdelingsniveau kun vælges op til fem ekstra spørgsmål fra listen.