Foretager I selv opfølgning, har vi udarbejdet materiale til forberedelse af dialog og forslag til selve dialogen. Du kan selv arbejde videre med materialet: Her finder du materiale til forberedelse af dialogen og slideforslag til dialog-oplægget.

Dialog om trivsel og ledelse på arbejdspladsen

På baggrund af TULE-rapporten gennemføres en dialog mellem ledelse og medarbejdere på den enkelte arbejdsplads.

Formålet med dialogen er at:

  • Undersøge Trivselsundersøgelsens og Ledelsesevalueringens resultater
  • Prioritere, hvilke temaer det er vigtigt at arbejde videre med - både i forhold til det, der fungerer godt, og det der skal udvikles
  • Drøfte, hvordan der skal arbejdes videre, herunder eventuel inddragelse af MEDsystemet, arbejdsmiljøorganisationen eller konsulentbistand

Det anbefales, at lederen i langt overvejende grad selv forestår den opfølgende dialog, enten selv eller med bistand fra sin leder eller en lederkollega.

Formålet med den opfølgende dialog er at få drøftet både det positive bevaringsværdige og det problemfyldte ud fra TULE-resultaterne. Målet er udarbejdelse af en handleplan for, hvad der arbejdes med, hvordan der skal arbejdes med det, hvem der er ansvarshavende, og hvornår der skal følges op.

Hvis hjælp til facilitering af dialogen overvejes, anbefales det, at det foregår ud fra et "mest behovs-princip", så faciliteringsbistand benyttes der, hvor trivslen og arbejdsmiljøet er meget udfordret. Det vil på nogle driftsområder være muligt at rekvirere interne facilitatorer eller erfarne proceskonsulenter - fra enten den lokale HR-afdeling eller Koncern HR, Udvikling.

Det er op til det enkelte driftsområde, om der skal laves yderligere retningslinier eller mere detaljerede anbefalinger om hjælp til facilitering af den opfølgende dialog.

Ledere er velkomne til at kontakte Koncern HR, Udvikling for vejledning om, hvordan opfølgningen kan tilrettelægges.