TULE-sekretariatet har forskellige tilbud, som understøtter processen med TULE både før og efter gennemførelsen. Hver driftsenhed er tildelt et antal forfinansierede timer til brug for dialoger, workshops mm.

Den overordnede tilrettelæggelse af tilbuddene foregår i samarbejde mellem driftsenhederne og TULE-sekretariatet. Kontakt Anja Krusell for at få nærmere besked om, hvilke overordnede aftaler der er truffet for din arbejdsplads - eller hvis du har brug for konsulentbistand til facilitering af TULE-dialoger.

Ved bestilling af konsulent til TULE-dialoger skal du oplyse:

  1. Hvor mange dialoger har I brug for?
  2. Hvornår vil I være parate til at afholde dialogerne?
  3. Hvor skal dialogerne foregå? (adresse)
  4. Praktiske oplysninger: Institution, tlf. samt mail-adresse på ansvarlig kontaktperson
  5. ØS nr. til brug for posteringsbilag efter opgaven er afsluttet

En konsulent tager herefter kontakt til jer, og aftaler den videre proces.

I sikrer, at der er lokaler og eventuel forplejning til TULE-dialogerne.