Det er vigtigt, at du som medarbejder deltager aktivt i TULE-undersøgelsen.

Trivsel på arbejdspladsen er et fælles ansvar for både medarbejdere og ledelse. Ledelsen ikke er eneansvarlig for at sikre en motiverende og inspirerende arbejdsplads.  

TULE versus APV

Spørgeskema og rapport

Anonymitet i TULE - også for små enheder