Det er vigtigt, at du som medarbejder deltager aktivt i TULE-undersøgelsen.

Trivsel på arbejdspladsen er et fælles ansvar for både medarbejdere og ledelse. Ledelsen ikke er eneansvarlig for at sikre en motiverende og inspirerende arbejdsplads.  

TULE versus APV

Spørgeskema og rapport

Anonymitet i TULE - også for små enheder

Gå til side om TULE, som er en kombineret trivselsundersøgelse og ledelsesevaluering

 Kontakt TULE

Anja Krusell
Adm. koordinator
Tel. 2475 9081
anjkru@rm.dk