Ca. fire uger efter din arbejdsplads har udfyldt spørgeskemaerne, bliver en rapport med undersøgelsesresultaterne sendt til din nærmeste ledelse. Er der under 10 medarbejdere på arbejdspladsen, vil rapporten kun blive udarbejdet, hvis alle medarbejdere har givet samtykke.

Vær opmærksom på, at rapportens resultater ikke kan stå alene – den skal altid følges op af en dialog mellem medarbejdere og nærmeste ledelse. Her vil resultaterne blive gennemgået, og det er vigtigt, at medarbejdere såvel som ledere deltager aktivt. 

Opfølgningsdialogen mellem medarbejdere og nærmeste ledelse har til formål at:

  • Undersøge resultaterne af TULE
  • Prioritere hvilke temaer, det er vigtigt at arbejde videre med – både i forhold til det, der fungerer godt, og det der skal udvikles
  • Drøfte hvordan der skal arbejdes videre, herunder eventuel inddragelse af MED-systemet, arbejdsmiljøorganisationen eller konsulentbistand