Ledelse og arbejdsplads

Du skal som hovedregel evaluere din nærmeste ledelse og den arbejdsplads, du færdes på til dagligt. 

Står en forkert ledelse eller arbejdsplads på spørgeskemaet, skal du henvende dig til din nærmeste ledelse.

Trivsel og ledelse - et fælles ansvar

Ledelsen har i sidste instans ansvaret for trivsel og ledelse, men en god trivsel og ledelse kræver en indsats fra alle parter.

Husk derfor, at ledelsen ikke er eneansvarlig for at sikre en motiverende og inspirerende arbejdsplads, når du udfylder skemaet.

Afdækning af generelle forhold

Hensigten med TULE er at afdække din oplevelse af de generelle trivsels- og ledelsesforhold på arbejdspladsen. Nylige, isolerede begivenheder bør derfor ikke overskygge mere fasttømrede forhold.

Benyt forskellige svarmuligheder

Vær opmærksom på at der er flere svarmuligheder, når du udfylder skemaet. Det er vigtigt for at få fremhævet eventuelle forskelle i svarmønstre i afrapporteringen af spørgsmålene.

Tag en kopi af spørgeskemaet

Du anbefales at tage en mailkopi/kopi af spørgeskemaet, inden du sender. Det kan du gøre på sidste side i spørgeskemaet, hvis du besvarer elektronisk.

En kopi gør det nemmere at huske, hvad du har svaret!