Der indgår otte spørgsmål, som stilles på alle regionale arbejdspladser i Danmark:

  1. Bliver arbejdsopgaverne fordelt på en retfærdig måde?
  2. Oplever du, at ledelsen stoler på, at medarbejderne gør et godt stykke arbejde?
  3. Har du tillid til de udmeldinger, som kommer fra ledelsen?
  4. Bliver konflikter løst på en retfærdig måde?
  5. Er du tilfreds med dine fremtidsudsigter i arbejdet?
  6. Er du tilfreds med arbejdsmiljøet?
  7. Er du tilfreds med måden, dine evner bruges på?
  8. Er du tilfreds med dit job som helhed, alt taget i betragtning?

Spørgsmålene er aftalt mellem Danske Regioner og de fem regioner i Danmark. Der laves løbende opgørelser over resultaterne på tværs af regionerne. Disse opgørelser kan ses på Danske Regioners hjemmeside.