Spørgeskemaer
TULE-konceptet er revideret i 2016.

Rapporter
TULE resulterer i to typer rapporter:

TULE-rapporten indeholder medarbejdernes svar. Det er denne rapport, opfølgningsdialogen med medarbejderne skal tage udgangspunkt i.