MiniTrivsel er et selvbetjeningsværktøj, som giver den enkelte arbejdsplads i regionen mulighed for at gennemføre en spørgeskemaundersøgelse blandt medarbejdere. Formålet er, at man lokalt har adgang til en fleksibel, enkel og hurtig måde at måle og/eller spotte, hvordan medarbejderne har det.

Pernille Blach Hansen og Anja Laursen (RMU) har flere gange på intra udtalt, at det er vigtigt at bevare fokus på trivsel – også i turbulente tider. Organisationen fastholder og anvender kendte fagprofessionelle kompetencer under nye vilkår, indretter sig organisatorisk og mentalt efter nye lovkrav og økonomi og udvikler nye metoder, samarbejdsrelationer, arbejdsgange og kompetencer.

For tiden skal organisationen forholde sig til COVID-19, der bliver taget hul på ventelisterne og en lang sommerferieperiode står for døren. MiniTrivsel giver i den sammenhæng mulighed for at tage temperaturen efter et særligt krævende forår, inden alle går på sommerferie.

Konkret om MiniTrivsel

Spørgsmål til målingen

Når I har resultatet

Sådan får I adgang

Spørgsmål om MiniTrivsel