Prioriterede indsatsområder, Koncern HR, Udvikling

Der er i 2023 mulighed for at få støtte til konsulentbistand inden for ledelse, organisationsudvikling og psykisk arbejdsmiljø.

Oversigt over helt eller delvist finansierede konsulentydelser

Der vil ved hver henvendelse blive foretaget en vurdering af muligheden for støtte med udgangspunkt i ovenstående.
Øvrige supplerende konsulentydelser - timepris kr. 850,- (ekskl. forberedelse). Der betales ikke for kørsel.

Psykisk arbejdsmiljø, arbejdsglæde og motivation, op til 100 % finansiering i virksomhedskritiske situationer

Ledelse, Organisationsudvikling og forbedringer, op til 50 % finansiering

Beredskabspuljen støtte i forbindelse med omstilling, fusion eller nedskæringer, op til 100 % finansiering

Region Midtjyllands psykologiske beredskab, op til 100% finansiering